3D

Kolmiulotteinen kuva, vaatii yleensä erillisten katselulasien käyttämistä.

4K

Ultra HD, Ultra High Definition (aiemmin myös 4K). Katso myös UHDTV.

Adaptiivinen bittivirta, adaptiivinen koodaus, eng: Adaptive coding

Yhteysnopeuden mukaan automaattisesti sopeutuva bittivirta. Esimerkiksi pienellä yhteysnopeudella siirrytään automaattisesti käyttämään huonompilaatuista videota ja vastaavasti suurella nopeudella parempilaatuista. Adaptiivinen palvelu tunnistaa automaattisesti käyttäjän yhteysnopeuden. Esimerkiksi Yle Areena käyttää adaptiivista bittivirtaa, tunnetaan myös nimellä adaptiivinen koodaus.

Äly-tv, eng. Connected television

Laite, jolla voidaan katsoa erilaisia verkkosisältöjä. Kaikkien valmistajien laitteilla ei välttämättä voi käyttää kaikkia palveluita.

Antenna Ready HD

Laitteella, jossa on tämä merkintä, voi antennitelevisioverkossa nykyisten perustarkkuuden televisiokanavien lisäksi katsella myös HD- eli teräväpiirtokanavia ja maksullisia HD-tv-palveluita. Laite toimii testatusti kaikissa Suomen antennitelevisioverkoissa. Kaikissa Antenna Ready HD -vastaanottimissa on DVB-T2-viritin.

Antennijakelu, eng: Antenna-TV distribution

Maanpäällinen jakelu, tv-lähetysten välittäminen antenniverkossa. SD: DVB-T ja HD: DVB-T2. Vuonna 2015 46 % kotitalouksista vastaanotti televisiosignaalia antennitelevision kautta.

API

Application Programming Interface, ohjelmointirajapinta. Rajapinnassa eri ohjelmat voivat vaihtaa tietoja keskenään. API-rajapintoja on sekä rajoitettuja että avoimia. Yle tarjoaa dataansa ohjelmistokehittäjille käytettäväksi erilaisten rajapintojen kautta.

Blu-ray

Levyformaatti, jolla voidaan tallentaa DVD-levyn kaltaiselle levylle suuri määrä dataa. Mahdollistaa teräväpiirtoelokuvien tallentamisen ja jakelun levyllä. Ei käytetä televisiojakelussa.

Cable Ready HD

Laitteella, jossa on tämä merkintä, voi kaapelitelevisioverkossa nykyisten normaalitarkkuuden televisiokanavien lisäksi katsella myös HD- eli teräväpiirtokanavia. Laite toimii testatusti kaikissa Suomen kaapelitelevisioverkoissa.

Catch-up

Ohjelma, jonka voi katsoa varsinaisen lähetysajan ulkopuolella. Katso myös VOD.

CDN

Content Delivery Network tai Content Distribution Network, hajautettu sisällönjakelu. Internetjakelussa palvelu, joka hoitaa liikenteen kuormantasauksen yksittäisen käyttäjän ja lähettävän palvelimen välillä. Palvelu tasaa palvelimelle tulevien pyyntöjen kuorman ja varaa käyttäjille riittävästi kaistaa.

CDN Origin

Internetjakelun lähtösignaalin koostava järjestelmä tai palvelu, josta signaali lähetetään kuormantasauspalveluun (CDN) välitettäväksi edelleen yksittäisille käyttäjille.

CI+ (CI Plus)

Kortinlukijoissa ja televisioissa käytetty tekniikka maksullisten teräväpiirtokanavien katsomiseen. CI+ kortinlukija avaa teräväpiirtoiset maksutelevisiolähetykset ainoastaan CI+ kortinlukijapaikalla varustetuissa televisioissa. Kaapelitelevisioverkossa CI+ kortinlukijoita voidaan kuitenkin käyttää myös vanhemmissa televisioissa tavallisen tarkkuuden maksu-tv-lähetysten katsomiseen.

Myös CI+ kortinlukijapaikalla varustetuissa televisioissa voidaan käyttää vanhempia kortinlukijoita normaalitarkkuuden maksu-tv-lähetysten katsomiseen.

CI+ kortinlukija tulee aina linkittää ohjelmakortin kanssa, vaikka sillä katsottaisiin vain normaaleja maksu-tv-kanavia. Linkittämistä varten tulee ottaa yhteyttä oman maksu-tv-operaattorin asiakaspalveluun.

DAB

Digital Audio Broadcasting. Teknologia radiolähetyksien välittämiseen digitaalisessa muodossa. Ei käytössä Suomessa.

Digisovitin, eng Set top box

Digiboksi tai digitaaliseen televisioon sisäänrakennettu sovitin. Digisovitin ottaa lähetyssignaalin vastaan ja muuntaa sen tv-laitteella katsottavaan muotoon. Antenni-, kaapeli- ja satelliittitalouksia varten tarvitaan erilaiset digisovittimet. Ne tunnistaa kirjaimesta mallinumerossa: DVB-T-malli soveltuu SD-antennilähetysten vastaanottamiseen, DVB-T2-malli HD-antennilähetyksiin, C-malli kaapeli-tv:oon ja S/S2-mallit satelliittilähetysten vastaanottamiseen.

DVB

Digital Video Broadcasting. Suomessa käytössä oleva kansainvälinen digitaalisen television standardi, joka määrittelee signaalin jakelutavan.

DVB-C

Jakelutekniikan standardi kaapeli-tv-lähetyksille. C: Cable, kaapeli.

DVB-C2

Jakelutekniikan kehittyneempi standardi kaapeli-tv-lähetyksille. Ei käytössä Suomessa.

DVB-S/-S2

Jakelutekniikan standardi satelliittilähetyksille. S: Satellite, satelliitti.

DVB-T

Jakelutekniikan standardi SD-tasoisille antenni-tv-lähetyksille. T: Terrestrial, maanpäällinen. Tämän standardin mukainen antenni-tv-jakelu päättyy Suomessa 31.3.2020.

DVB-T2

Antennitelevisioverkossa käytettävä lähetystekniikka, jolla myös HD-lähetykset välitetään. Korvaa vähitellen sen rinnalla nyt käytetyn DVB-T-lähetystekniikan. Edellyttää toimiakseen DVB-T2-virittimen televisiovastaanottimessa.

DVB-vastaanotin

Televisio tai digiboksi, jolla kyetään ottamaan vastaan televisiolähetyksiä joko antenniverkossa (DVB-T), kaapeliverkossa (DVB-C) tai satelliitin kautta (DVB-S).

eMBMS

Broadcast-lähetysten jakelutekniikan standardi LTE-televerkoissa. Katso myös LTE Broadcasting.

Enkoodaus, eng. Encoding

Ääni- tai videosignaalin pakkaaminen ja tiivistäminen tuotantolaatuisesta jakelussa käytettävään bittinopeuteen. On osa Head end -palveluita. Katso myös Head end.

Finnpanel

Finnpanel mittaa television katselua ja radion kuuntelua. Tutkimusten tarkoituksena on seurata henkilöiden ja kotitalouksien tv- ja radiokäyttäytymistä sekä siihen liittyviä muutoksia. Toimeksiantajina ovat mm. Yle, MTV, Nelonen Media, RadioMedia sekä Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitto MTL.

FM

Frequency Modulation, taajuusmodulaatio. ULA-taajuudella lähetettävien radiolähetysten tyyppi.

Full HD

Markkinointitermi, jonka käyttöä ei ole standardoitu, mutta jolla tarkoitetaan yleensä sellaista teräväpiirtonäyttöä, jonka tarkkuus on vähintään 1920 x 1080 pikseliä (vrt. HD Ready).

Full HD 3D

Teräväpiirtovastaanotin, jossa myös 3D-ominaisuus. Television lisäksi tarvitaan 3D-tahdistuslähetin, 3D-lasit sekä 3D-grafiikkaisia Blu-ray-elokuvia varten Blu-ray-soitin. 3D-televisiota voi katsoa myös ilman laseja, jolloin televisiosta näkyy normaalia 2D-kuvaa.

HbbTV, hybriditelevisio

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) eli hybriditelevisio yhdistää antenni- tai kaapeliverkon kautta vastaanotetun tv-lähetyksen ja laajakaistan kautta saatavat palvelut. Se mahdollistaa erilaisten lisäpalveluiden saamisen televisiovastaanottimeen. Käytettävissä olevat HbbTV-palvelut näkyvät antenniverkon ja joidenkin kaapeliverkkojen kautta. Televisiovastaanottimen on oltava liitettynä internetiin ja HbbTV-ominaisuuden on oltava aktivoituna.

HD

High Definition eli teräväpiirto. HD:llä tarkoitetaan tavallista digitaalista televisiokuvaa huomattavasti parempaa, terävämpää kuvaa.

HD Compatible

Merkintä, jonka käyttöä ei ole standardoitu. Ei takaa oikeaa HDTV-yhteensopivuutta. Älä sekoita tätä Antenna Ready HD tai Cable Ready HD -merkintöihin.

HD Ready

Markkinointitermi, jonka käyttöä ei ole standardoitu, mutta jolla tarkoitetaan yleensä sellaista teräväpiirtonäyttöä, jonka tarkkuus on vähintään 1920 x 1080 pikseliä (vrt. "Full HD"). Vastaanottimessa ei välttämättä ole antenniverkossa tapahtuvaan HDTV-vastaanottoon soveltuvaa DVB-T2-viritintä. Älä sekoita tätä Antenna Ready HD tai Cable Ready HD -merkintöihin.

HD-lähetys

HD- eli teräväpiirtolähetyksen tarkkuus on parhaimmillaan lähes viisi kertaa suurempi kuin tavallisen digi-tv-lähetyksen. Ero näkyy televisioruudulla selvästi tarkempana kuvana ja kirkkaampina väreinä. HD-lähetyksen katsomiseen tarvitaan siihen soveltuvat laitteet.

HDMI

Lyhenne sanoista High Definition Multimedia Interface. Tarkoittaa kaapeliliitäntää, jolla johdetaan digitaalista kuvaa ja ääntä laitteiden, esimerkiksi television ja digiboksin, välillä.

HDR

High Dynamic Range. Kuvan laajempi kirkkausalue. HDR-teknologialla saadaan tv-kuvaan suurempi värikylläisyys.

HDTV

High-definition television – teräväpiirtotelevisio. Digitaalitelevision kehitysaskel kohti tarkempaa kuvaa ja parempaa ääntä.

HDTV-Foorumi

HDTV-Foorumi on Suomen tv-toimialan yhteinen toimintayksikkö, jonka työryhmissä käsitellään T2-siirtymän taajuus, tekniikka ja kuluttaja asioita. Toimii RYT ry:n alaisuudessa. Kts. myös Radio- ja televisioalan yhteistyöjärjestö, RYT ry.

Head end

Maanpäällisen ja kaapeli-tv-jakelun lähtösignaalit eli kanavaniput koostava järjestelmä tai palvelu. Kuva-, ääni-, tekstitys- ym. ohjaussignaalit pakataan ja yhdistetään kanaviksi joista muodostetaan kanavaniput. Katso myös enkoodaus ja kanavanippu.

HEVC

High Efficiency Video Coding. Videokuvan pakkausstandardi, joka on kehitetty MPEG-standardin seuraajaksi ja on sitä tehokkaampi. Ei ole käytössä televisiojakelussa antenni- tai kaapeliverkossa. Kuvanpakkaustekniikka, jota käytetään UHDTV-lähetyksissä.

Internet-televisio, netti-TV

Internet-verkossa välitettävä televisionomainen palvelu, jota katsotaan tyypillisesti tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Internet-televisio on eri asia kuin iptv eli laajakaistatelevisio.

IPTV

Lyhenne, jota käytetään, kun TV-lähetyksen siirtotienä toimii internet (iptv).

Jakeluoperaattori, eng: Network operator

Kts. verkko-operaattori.

Kaapelijakelu, eng: Cabel-TV distribution

Tv-lähetysten välittäminen kaapeliverkossa. Vuonna 2015 noin 48 % kotitalouksista ilmoitti vastaanottavansa televisiosignaalin kaapeli-tv-verkon kautta.

Kanavanippu, eng: Multiplex

Multipleksi, muksi, MUX. Digitaalisessa televisiojakelussa ohjelmakanavia yhdistellään kanavanipuiksi. Kanavanipussa tv-lähetysten sisältö (kuva, ääniraidat, tekstitykset ym. signaalit) yhdistyy kanavaksi ja kanavan lisäpalveluiksi.

Kortinlukija (CA-moduuli)

Televisioon liitettävä lisälaite, johon ohjelmakortti laitetaan. Lukijaa tarvitaan, jos halutaan katsoa maksu-tv-ohjelmia, eikä televisiossa ole sisäänrakennettua lukijaa tai televisioon ei ole liitetty digiboksia.

Laajakaistatelevisio, eng: Broadband-TV

Laajakaistaverkossa tarjottava televisiopalvelu, jota katsotaan tv-vastaanottimesta. Lähetysten vastaanottoon tarvitaan televisioon liitettävä IPTV-vastaanotin. Katso myös IPTV.

LED TV

Televisio, jonka nestekidenäytössä on LED-taustavalot paremman kuvanlaadun saavuttamiseksi.

Linkitysnumero (Sirun tunniste / Pairing ID / Chip ID / CAM-ID / Chipset-ID)

Sarjanumeron kaltainen, laitteen yksilöllinen tunniste (11 numeroa) joka löytyy kaikista Cable Ready HD ja Antenna Ready HD -digibokseista sekä CI+ -kortinlukijoista. Tunniste löytyy laitteen takaa tai pohjasta sekä myös käyttövalikosta. Linkitysnumero ilmoitetaan operaattorille ohjelmakortin ja laitteen linkittämistä ja salauksen poistamista varten. Ohjelmakortti avaa HD-sisällön vain niissä laitteissa, joihin se on linkitetty. Näin pyritään estämään laitonta jakelua.

 

LTE Broadcasting

LTE: Long Term Evolution. Langaton broadcast-lähetysteknologia 4G- ja 5G- verkoissa. Katso myös eMBMS, 4G, 5G.

Maanpäällinen jakelu, eng: Terrestrial distribution

Katso antennijakelu. DVB-T/-T2.

Maksukanava

Maksullinen tv-kanava tai kanavapaketti.

MBMS

Multimedia Broadcast Multicast Services. Broadcast-lähetysten jakelutekniikan standardi. Katso myös eMBMS ja LTE Broadcasting.

Monikanavaääni

5.1-ääni, Dolby Digital 5.1, DD 5.1. Monikanavaääni tarkoittaa, että ohjelmassa lähetetään vasemman etukanavan, oikean etukanavan, keskikanavan, vasemman takakanavan, oikean takakanavan ja matalien äänien kaiuttimen äänisignaalit.

MPEG

Standardi liikkuvan kuvan ja äänen pakkaamiseen ja purkamiseen, jotta säästetään siirtokapasiteettia. Suomessa televisiossa käytetään tällä hetkellä MPEG-2- ja MPEG-4-versioita. MPEG-4 korvaa vähitellen MPEG-2:n. MPEG-2 vastaanottimilla ei voi katsoa MPEG-4 pakattuja (esimerkiksi HDTV-) lähetyksiä, mutta MPEG-4-vastaanottimissa on MPEG-2-yhteensopivuus. MPEG-lyhenne tulee menetelmän kehittäneen asiantuntijaryhmän englanninkielisestä nimestä "Moving Picture Experts Group".

MPEG 2, MPEG 4

Kuvanpakkaustekniikka. SD-jakelussa on käytössä MPEG-2-pakkaustekniikka, HD-jakelussa puolestaan tehokkaampi MPEG-4-pakkaustekniikka.

Multicast

Ryhmälähetys. Internetissä käytössä oleva jakelutapa, jossa yhtä datavirtaa voi yhtä aikaa vastaanottaa useampi käyttäjä. Multicast-lähetys vaatii huomattavasti vähemmän tiedonsiirtokaistaa kuin perinteinen ns. unicast-lähetys, jossa data lähetetään jokaiselle vastaanottajalle erikseen. Katso myös unicast.

Multipleksaus, eng: multiplexing

Katso Head end.

Must carry

Siirtovelvoite eli must carry -sääntely tarkoittaa sitä, että kaapeliverkon palveluntarjoajat ovat velvollisia välittämään verkossaan ilman korvausta, maksutta, muuttamattomana ja samanaikaisesti alkuperäisen maanpäällisen tv-lähetyksen kanssa tiettyjen valtakunnallisten yleiskanavien ohjelmaa ja niihin liittyviä oheis- ja lisäpalveluja (esim. tekstitys). Sääntely perustuu viestintämarkkinalain 134 §:ään. Siirtovelvoitteen alaisia ovat Suomessa Ylen kanavat.

MUX, muksi, multipleksi, eng: Multiplex

Katso Kanavanippu.

Ohjelmistotoimilupa, eng: Programme license

Televisiotoiminnan harjoittamiseen antennitelevisioverkossa tarvitaan Viestintäviraston myöntämä toimilupa, ohjelmistotoimilupa, joka antaa oikeuden lähettää tai pitää tarjolla ohjelmistoja. Myös radiotoiminta edellyttää aivan pienitehoisia lähettimiä lukuun ottamatta toimilupaa. Yleisradiolla on oikeus harjoittaa julkisen palvelun televisio- ja radiotoimintaa lain nojalla niillä taajuuksilla, jotka valtioneuvosto on osoittanut sen käyttöön, eli Yle ei tarvitse ohjelmistotoimilupaa.

OLED-TV

Organic Light Emitting Diode. OLED- television näyttöpaneelissa hyödynnetään itsevalaisevia orgaanisia puolijohdemateriaaleja. LCD- ja LED-televisioista poiketen OLED-televisiossa ei tarvita lainkaan taustavaloa, sillä yksittäiset pikselit tuottavat valoa itse. Tämän ansiosta kuvan mustat osat eivät tuota valoa lainkaan, minkä vuoksi OLED-televisioiden kuvan kontrasti on merkittävästi LCD- ja LED-televisioita parempi.

On Demand

On demand -käyttö tai -katselu. Sisältöjen käyttö silloin, kun itselle sopii. Katso myös catch-up ja VOD.

OTT

Over The Top. Internetin kautta tapahtuva laajakaistaoperaattorista riippumaton videosisältöjen tarjonta, esimerkiksi Netflix ja HBO.

Palveluoperaattori, eng: Service operator

Verkko-operaattorin verkossa toimiva palvelun- ja sisällöntarjoaja. Tv-toiminnassa esim. kortti- tai maksu-tv-operaattori, joka jakaa verkossaan sopimuksin hankkimaansa tv-sisältöä. Esimerkiksi Canal Digital ja DNA.

Pikseli

Kuvapiste, joista esimerkiksi televisiokuva muodostuu.

Plasma-TV

Plasmatelevisiossa näyttöpaneeli koostuu kahden lasilevyn väliin luoduista pienistä jalokaasua sisältävistä kammioista. Kun näihin johdetaan sähkövirta, kiihdytetty kaasu muuttuu plasmaksi, joka hiukkasten törmäysten vuoksi alkaa emittoida ultraviolettivaloa. Tämä taas virittää kammion sisäpinnan fosforipinnoitteet, jotka emittoivat lopulta näkyvää valoa. Plasmatekniikan yleistymisen pääsyy oli aikanaan se, että niillä saatiin luotua suuria televisioita LCD-tekniikkaa halvemmalla. Myöhemmin plasmatelevisioiden kuvanlaatu kehittyi varsinkin kontrastin, liiketoiston ja näytön katselukulman osalta LCD-televisioita paremmaksi. Nykyisin plasmatelevisioita ei enää valmisteta.

Radio- ja televisioalan yhteistyöjärjestö, RYT ry

Toimialan yhteistyöjärjestö. Toimii ohjaavana organisaationa HDTV-Foorumille, jonka työryhmissä käsitellään T2-siirtymän taajuus-, tekniikka- ja kuluttaja-asioita. Katso myös HDTV-foorumi.

Salattu kanava

Tv-kanava, jolla lähetettävä palvelu on salattu ja jonka käyttö edellyttää salauksenpurkukorttia. Kanavan lähetys on muutettu sellaiseen muotoon, että se voidaan tulkita vain sopivalla purkumenetelmällä. Suomessa kanavat salataan Conax-salausjärjestelmällä. Salaus puretaan salauksenpurkukortilla, jonka saa palveluntarjoajalta. Kortti laitetaan digisovittimen kortinlukijaan. Ylen kanavia ei ole salattu, eli ne ovat vapaasti vastaanotettavia kanavia.

Sateliittijakelu

Tv-lähetysten välittäminen satelliittijakelussa. Vuonna 2015 noin 4 % kotitalouksista ilmoitti vastaanottavansa televisiosignaalin satelliittivastaanottimen kautta.

Ylen lähetysten vastaanottamiseen antennijakelun katvealueilla on mahdollista saada Canal Digitalin katvealuepaketti, jossa tv-lähetykset vastaanotetaan satelliitin välityksellä.

SD, SDTV

Standard Definition Television. Televisio, jonka näyttö ei toista HDTV-kuvaa täydellä terävyydellä. Aikaisempaa tekniikkaa edustava perinteinen, ei-teräväpiirtotelevisio. Standardi- tai vakiopiirtolähetys, nykyiset tv-lähetykset (ei HD).

SDTV-tarkkuus Euroopassa on 720 x 576 pikseliä. Katso myös HDTV.

SDTV

Standard-definition television. Aikaisempaa tekniikkaa edustava perinteinen, ei-teräväpiirtotelevisio.

Streamaus, striimi, suoratoisto, eng: Streaming

Streamaus on tekniikka, jossa videota tai audiota toistetaan suoraan sitä mukaan kun sitä ladataan. Kyseessä voi olla tallenne tai suora tv- tai radiolähetys.

T2-siirtymä

Television DVB-T-jakelutekniikka korvataan lähivuosina kokonaan taajuuksia tehokkaammin käyttävällä DVB-T2-jakelutekniikalla, joka mahdollistaa HD-kanavien jakelun maanpäällisessä verkossa. Samalla MPEG-2-pakkaustekniikka korvataan tehokkaammalla MPEG-4-pakkaustekniikalla.

UHDTV

Ultra High Definition TV. Televisiokuva, jonka tarkkuus on vielä suurempi kuin HDTV:llä. 4K UHDTV -näytöllä tarkoitetaan näyttöä, jonka tarkkuus on 3840 x 2160 pikseliä eli neljä kertaa niin paljon kuin tämän hetkinen täysi teräväpiirto (Full HD). 8K UHDTV viittaa näyttöön, jonka tarkkuus on 7680 x 4320 pikseliä. Ei jaeta Suomessa kaapelitelevisio- tai antenniverkossa. Katso myös 4K

UHF-alue

Ultra High Frequency. UHF-alueella tarkoitetaan televisiokäyttöön varattuja taajuuskanavia 21–60 (470–790 MHz). UHF-alueen lähetysten vastaanottamiseen tarvitaan UHF-antenni. UHF-antennin vahvistuksen on oltava vähintään 12 dB.

ULA

Ultralyhyet aallot. FM-radiolähetysten taajuusalue 87,5 MHz–108,0 MHz.

Unicast

Täsmälähetys, singlecast. Internetissä käytössä oleva jakelutapa, jossa data lähetetään jokaiselle vastaanottajalle erikseen. Kts. myös Multicast.

Verkko-operaattori

Antenniverkon verkkopalvelun tarjoaja, jolla on verkkotoimilupa. Suomessa verkkotoimiluvat myöntää valtioneuvosto tai Viestintävirasto.

Verkkotoimilupa

Verkkopalvelun tarjoamiseen antennitelevisioverkossa eli käytännössä lähetysverkon operointiin ja sen kapasiteetin myyntiin tarvitaan verkkotoimilupa.Toimiluvan myöntää valtioneuvosto. Kukin lähetin tarvitsee lisäksi Viestintäviraston myöntämän radioluvan. Toimiluvissa voidaan asettaa mm. toimilupakauden pituutta, maantieteellistä aluetta sekä verkon tai palvelun laatuvaatimuksia koskevia vaatimuksia. Suomessa television verkkotoimilupia on Digitalla, DNA:lla ja Elisalla.

VGA-liitin

Näyttöstandardi, lyhenne sanoista Video Graphics Array.

VHF-alue

Very High Frequency. VHF-alueella tarkoitetaan televisiokäyttöön varattuja taajuuskanavia 5–12 (174–230 MHz). VHF-alueen lähetysten vastaanottamiseen tarvitaan VHF-antenni. VHF-antennin vahvistuksen on oltava vähintään 9 dB.

VOD

Video on-demand. Verkkosivusto tai tilausvideopalvelu, jonka kautta ohjelmaa voi katsoa varsinaisen lähetysajan ulkopuolella. Kotimaisia palveluita on mm. Yle Areena, MTV3:n Katsomo ja Nelosen Ruutu.fi. Kts. myös catch-up.